Priser på jaktmark i Sverige (uppdaterad statistik)

vår Instagram publicerade vi precis uppdaterad statistik kring vad priserna på jaktmark är runtom i Sverige. 

Hjälp oss göra statistiken bättre - Berätta här vad ert jaktlag betalar för er jaktmark

Som du ser i nedanstående bild skiljer det mycket vad priset är per hektar. Faktorer som påverkar priset är naturligtvis hur mycket mark det finns, vilttäthet, stammarnas storlek och hur många jägare som vill jaga.
Vi hoppas att du kan använda denna information när du ska förhandla eller buda på ett arrende. 

 

Priset i bilden nedan betyder kronor per hektar

Skitjakt! 

Share this post