1.All jakt på ca 110ha skogsmark i anslutning till vatten utarrenderas, Småland / Tingsryd. God arrondering och tillgänglighet med bil på privata skogsbilvägar.

2. Småviltsjakt på 135ha, varav 45ha vatten. Två skiften med god tillgänglighet med bil på privata skogsbilvägar Småland / Tingsryd

Anbud önskas på ovanstående objekt, separat eller för all mark. Kartunderlag kan erhållas via Mail. Anbudstid 5 år med rätt från båda parter att avsluta efter år ett.

Pris: 
Anbud
Epostadress: 
Kontaktuppgifter: 

Telefonnummer: +46 735290578
Ort: Tingsryd

Kategorier: 
Jaktmark, Rådjur, Hare, Räv

Tips! Om pris och storlek är angivet i annonsen ovan kan du använda Priskollen för att se hur priset (kronor per hektar) på denna mark förhåller sig till andra jaktmarker i samma län. 

Klicka här för att visa fler liknande jaktmarker

Annonsnummer: 10340