Nu finns HittaJakt på Instagram

Se livet bakom HittaJakt.se

 

Det är gratis att annonsera! Lägg till en egen annons

Jakt norra Kalmar län

Skogsskifte om 40 ha c:a 2 mil
söder Västervik med god jakt på
älg,rådjur,kronhjort,dovhjort,vildsvin m.m.
Ingår i älg- och kronhjortsskötselområde.
Goda vägförbindelser. Ledigt 1/7.

Kategorier: 
Jaktmark, Kalmar, Älg, Dovhjort, Kronhjort, Rådjur, Vildsvin