Nu finns HittaJakt på Instagram

Se livet bakom HittaJakt.se

 

Det är gratis att annonsera! Lägg till en egen annons

Eda,Växvik

Jakt på ca100 ha.
Småvilt + älgjakt i mindre jaktlag.

Kategorier: 
Jaktmark, Värmland, Älg, Rådjur, Hare, Räv, Plats i jaktlag

Jakt på Tjörn

Vi arrenderar omgående ut drygt 40 hektar kuperad blandskog med impediment och en lång strandlinje i naturreservatet på Mjörn, Tjörn. Det finns gott om rådjur, räv, sjöfågel, men också älg på marken (tilldelning kalv). Marken är uppdelad på två skiften med någon kilometers avstånd. Det ena skiftet är c:a tre hektar.

Hör gärna av dig snarast om du är intresserad.

Vänliga hälsningar

Martin Harling

Kategorier: 
Jaktmark, Älg, Rådjur, Räv, Sjöfågel