Det är gratis att annonsera! Lägg till en egen annons

Älg-och björnjakt i Tornedalen

Pajala Allmänningsskog erbjuder möjlighet att lämna anbud på totalt ca 33 000 ha, fördelat på 14 områden. Koja och bastu finns på många områden. Mer information finns på pajala-allmanning.se

Kategorier: 
Jaktmark, Norrbotten, Björn, Älg

Jakt i södra Dalarna

Jakten på fastigheten Svedjebyn 5:14 mellan Dala Floda och Mockfjärd arrenderas ut till högstbjudande.
Fastighetens areal är 53 ha.
Jakträtt på Floda Östra viltvårdsområde, 2593 ha, ingår.
Arrendet gäller all jakt fr.o.m. 21-07-01.
Anbudet ska anges exklusive moms.
Markägaren har fri prövningsrätt
k.bertil.engstrom@gmail.com

Kategorier: 
Jaktmark, Dalarna

Jaktarrende

Har 231 hektar som jag hade tänkt och hyra ut.

Det är bra med gris , rådjur ,hare , älg även lite med dovhjort samt räv och grävling .

Marken ingår i älgskötsel område (viggåsa jakt lag kan man gå med i så ni vara med och skjuta älg)

Finns 6 st belysta åtlar med feedcon som till faller den som hyr.

Hus på 145-155 kvadrat finns även på jaktmarken för 10-12 personer

I huset finns alla bekvämligheter.

Finns även en liten stuga vid dammen för 4 st men inget rinnande vatten men finns el.

 

Kategorier: 
Jaktmark, Kronoberg, Älg

Eksklusiv Herregårds/gods jagt med hovedbygning som sommerhus og eller repræsentation for virksomhed. 270 ha. + 50 ha vand.  Med mulighed for 350 ha ekstra om ønskes.

På arealet findes Älg, Råvildt, Dåvildt, Vildsvin, harer, ræv, grævling, Tjur, skovdue, ænder og gæs. (mulighed for fasan)Der findes mulighed for medaljebukke, ved engelsk/dansk afskydningsplan og anvending af foderautomaterne. (Ved denne løsning har vi på nabo område på 170 ha øget råvildt bestand med 3 gange og høstet 5 medaljebukke i både guld sølv og bronse.) Der findes flere nye tårn med tag og 3 åtelpladser til Vildsvin. Foderplads/automater til råvildt. Mulighed for fodermark (med tanke på Råvildt og fasan) Bolig og jagt hænger sammen. Vi forstiller os 1 + 3 personer som kan anvende den meget præsentable bolig i både jagt og firma regi. (ej konsortium jagt)Jagtleje gradueret efter mængden og mulighed for Råvildt. Start på 40 000 årligt.Hus på 450 m2  med billig opvarmning. 20 000 pr md.
Yderlig oplysninger send dit navn og mobil nr til Ulvstorpjakt@gmail.comSå kommer der 2 PDF med yderlig informationer.

Kategorier: 
Jaktmark, Älg, Fasan, Hare, Vildsvin

Jakt på 160 ha mark.

Avser all jakt på Fastighet Sunnervrå 1:19. Belägen mellan Simlångsdalen och Ljungby längs med väg 25.

I området finns vildsvin, rådjur, älg m.m.
Ingår i älgskötselområde.

Anbudet skall anges i sin helhet exkl moms.
Moms tillkommer på budet.

Möjlighet att hyra boende i anslutning kan diskuteras.

Anbudet skickas skriftligen via e-post, märk ämne med "Jakt Sunnervrå 1:19". Anbudet ska ha ankommit senast den 31:e mars 2021. Skicka anbudet till:

E-post adress:
carl.walther@outlook.com

Pris: Anbud

Kategorier: 
Jaktmark, Älg, Rådjur, Vildsvin

Mitt i Halland, ca 34 km nordöst om Halmstad

Mitt i Halland, ca 34 km nordöst om Halmstad, erbjuds upplåtelse av jakt på totalt 267 ha. Fastigheten erbjuder jakt på älg, vildsvin, rådjur och övrigt småvilt. Marken är ansluten till älgskötselområde Rönnehallen.
Skogsmarken är välskött och har ett bra vägnät. Skogen varierar i ålder och det finns allt från nytagna hyggen, täta granplanteringar och äldre gran- och tallskog, lövskog samt myrmark. Fastigheten gränsar till två sjöar och det rinner en å genom marken.
Upplåtelsen tillträds 2021-07-01.
Anbud skall skickas per email senast 2021-03-15.

All information finns på denna länk:
https://www.dropbox.com/s/nvw5yhn9wkpykjp/Upplåtelse%20av%20jakt%20Halmstad%20Kragared%201%3B2%2C%20anbudshandling.pdf?dl=0

Kategorier: 
Jaktmark, Halland, Älg, Rådjur, Vildsvin, Hare, Räv

skogsgård i Östergötland

Jag har en skogsgård i Östergötland – nära Mjölby. (ca 23 mil till Stockholm – E4). Gården är på 282 ha, 20 ha äng därutöver är allt skogsmark. Jag skulle vilja hyra ut den fr.o.m. 2021-07-01.

Kategorier: 
Jaktmark, Stockholm, Östergötland

Jaktarrende (Jaktlag)

85ha mark utarrenderas i västerbottens kustland.
Ingår i älgskötselområde.
Möjlighet att gå med i lokala jaktlaget för arrendatorn.
All jakt ingår och sköts utan inblandning av markägaren.
Mycket älg i marken, även rådjur och fågel.
Första kontakt via mail om du är seriöst intresserad.
Endast intressant med långsiktigt avtal.

Kategorier: 
Jaktmark, Västerbotten, Plats i jaktlag, Älg, Rådjur