Viltförvaltningen på Johannishus Gods är mycket aktiv och syftar till att uppnå balans mellan täta, livskraftiga viltstammar och ett rationellt jord- och skogsbruk. Förvaltningsinsatserna bygger på att avleda viltet från skadekänsliga områden och koncentrera stammarna i områden med lämplig biotop där störningar från såväl vilt som människa är minimala.

Dominerande viltslag är älg, kron- och dovvilt, rådjur och vildsvin. De olika viltslagen kräver olika insatser, vanliga inslag i lantbrukslandskapet är viltremisser i åkerkanterna, låga elstängsel runt fält och foderstationer i skogen. Genom att viltet styrs om kan ett produktivt jordbruk samexistera med en tät viltstam.

Ett viktigt inslag i viltförvaltningen är jakten. Genom väl planerade jakttillfällen kan viltstammarna hållas på lämpliga nivåer. Jakten är även en viktig del i våra affärer. Vi säljer jaktupplevelser i olika form med arrangemang som är avpassade efter kundens önskemål och viltförvaltningens syften.
 

Vi kan till exempel erbjuda arrangerade drevjakter, ledsagade smygjakter, individuell löshundsjakt, vaktjakter, med mera.

Ett nytt spännande inslag i jaktutbudet är vakjakt på vildsvin i nybyggda kojor. Vi tar emot grupper med möjlighet till självhushåll i bekvämt boende samt spännande jakttillfällen i månljuset.

Kontaktuppgifter: 

Telefon: 0457-456560

Adress: 

Johannishus Godsförvaltning AB | Möllerydsvägen 11, 372 95 Johannishus

Kategorier: 
Leverantör, Älg, Kronhjort, Dovhjort, Rådjur, Vildsvin

Betyg och verifierade omdömen från kunderDet finns ännu inga omdömen för denna leverantör.
Läs mer om omdömen