När du visar alla annonser som har en viss tagg så syns alla annonstyper, dvs Jakt, Plats i jaktlag, Jakt sökes, Jaktmarker mm.

Använd menyn ovan för att visa en speciell typ av annonser

Arrende sökes

Jag söker ett jaktarrende på 200-1.000 ha max 15 mil från Göteborg. All jakt är av intresse men det går bra även med enbart småvilt. Bet. enl. överenskommelse

Kategorier: 
Jaktmark, Jakt sökes, Rådjur, Hare, Räv

Jaktmark Småland/Tingsryd Utarrenderas

1.All jakt på ca 110ha skogsmark i anslutning till vatten utarrenderas, Småland / Tingsryd. God arrondering och tillgänglighet med bil på privata skogsbilvägar.

2. Småviltsjakt på 135ha, varav 45ha vatten. Två skiften med god tillgänglighet med bil på privata skogsbilvägar Småland / Tingsryd

Anbud önskas på ovanstående objekt, separat eller för all mark. Kartunderlag kan erhållas via Mail. Anbudstid 5 år med rätt från båda parter att avsluta efter år ett.

Kategorier: 
Jaktmark, Rådjur, Hare, Räv

Skandinaviska Jakt & Fiske

Vi har en kursgård utanför Ljungby, där vi bedriver både kurser, och olika jakter. Men sedan har vi flertalet samarbetspartner både inom Sverige och även utomlands.
Vi kan nästan fixa alla era önskningar inom jakt och upplevelser.

Kategorier: 
Leverantör, Kronoberg, Bäver, Björn, Rådjur, Räv, Skogsfågel, Vildsvin, Älg, Dovhjort, Duva, Gås, Grävling, Hare, Kronhjort, Kråka, Ripa, Kurs

Arctic nature

Vi erbjuder jakt för enskilda jägare , grupper , jaktlag och del i jaktlag. Älgjakt, Fågeljakt ( Tjäder, Orre, Järpe och Ripa), Hare , Räv och Bäver

Kategorier: 
Leverantör, Norrbotten, And, Bäver, Grävling, Hare, Ripa, Räv, Skogsfågel, Älg, Plats i jaktlag

Trolle Ljungby

På Trolle Ljungbys ca 12 000 välarronderade hektar bedrives en omfattande Jakt- och viltvårdsverksamhet.

Vi är två heltidsanställda som ser till det vilda på de ca 8000 hektar som vi själva driver.

Från Ryssbergets kuperade terräng i norr till slätterna nere i söder finner man rikligt med fältvilt, goda klövviltsstammar och högvilt som älg & vildsvin.

Kategorier: 
Leverantör, Hare, Älg, Vildsvin, Dovhjort, Kronhjort, Fasan, Rapphöns

Sidor